Kiralyhelmec1 Kiralyhelmec2 Kiralyhelmec3 Kiralyhelmec4 Kiralyhelmec5
Húsvéti körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára
„Teljes a diadal a halál fölött.”
(1Kor 15,54)
 
Szeretett magyar református Testvéreink!
Pál apostol ujjongó megállapítása életformáló meggyőződésből fakad, és arra a változásra utal, amelyet a maga életében is megtapasztalt. A damaszkuszi úton haladva a Jézus követőinek elfogását és megsemmisítését tervezte még, ám a feltámadott Úrral találkozva gyökeres fordulat állt be az életében. Ennek következtében elvetette régi életét, kárnak és szemétnek ítélte azt, hogy immár teljesen új életben járjon, beteljesedve Isten kegyelmével és igazságával. Ebben az üdvözítő hitben értette meg, hogy Isten beteljesítette ősi ígéretét, és Krisztus halála és feltámadása által legyőzte a régi kígyót, a bűnt és halált, és új életre szabadította meg az embert.
A Kárpát-medence magyar reformátussága is az élő és életet adó Jézus Krisztust követve formálta egységét, melynek olyan sok gyümölcsét élvezhettük már az elmúlt esztendők alatt. S mivel teljes a diadal a halál fölött, derült bizakodással tekintünk a jövendő elé, hiszen református magyar népünk számára is Jézus Krisztus a hűséges kezese minden elkövetkezendő áldásnak. Hisszük, hogy együttes bizonyságtételünkben is felragyoghat Isten szeretetben munkálkodó kegyelme. Legyünk hát boldog hirdetői ennek az örömüzenetnek mindenkor és mindenhol, és szolgáljunk hűséggel a nekünk adott ajándékokkal mindenkinek és mindenhol.
Jézusunk a halálon győzedelmes Úr! Ne rettentsen hát bennünket semmi keresztyén szolgálatunkban még akkor sem, ha világunkban annyi keservet, romlást, pusztulást és halált látunk. Tegyünk jót mindekkel! Ne hátráltasson minket az, hogy e mai világban olyan sokan próbálják tönkretenni az Isten szeretetének áldott vetését. Hű az Isten! Ne rémítsen az, hogy olyan sok helyen és annyian törnek Isten gyermekeire ebben a világban. Boldogok a szelídek! Ne rettentsen az, hogy nem is messze tőlünk milyen félelem veszi körül testvéreinket a háborús fenyegetettség miatt. Imádkozzunk szüntelen: adj békességet, Úr Isten, a mi időnkben a földön!
Boldog hitünk azon a bizonyosságon alapul, hogy Isten teremtett világában és életünkben nem a bűné, a gonoszé, a háborúé és a halálé az utolsó szó, hanem Krisztusé, aki meghalt és feltámadt. Hálás reménységünk a feltámadás és az örök élet ígéretére irányul, s mi mind arra tekintve hordozzuk egymás terhét is, imádságban és a szeretet cselekedeteivel.
 
Mi tudjuk, hogy Krisztus a jövő, ezért együtt követjük őt.
 
2015 húsvétján
 
Áldott ünnepet kíván:
a Generális Konvent Elnöksége