Kiralyhelmec1 Kiralyhelmec2 Kiralyhelmec3 Kiralyhelmec4 Kiralyhelmec5

Királyhelmec és Kisvárda városa évek óta testvérvárosi kapcsolatot ápol egymással, amely kapcsolatnak látható jelei is vannak, hiszen a két város kölcsönösen részt vesz egymás kulturális rendezvényein, alkalmain. A két város református gyülekezete között mindeddig nem volt megállapodás az egymásra való odafigyelésre vonatkozólag, de ennek ellenére többször volt az elmúlt években lehetőség arra, hogy egymás szolgálatába betekintsenek, vagy hogy közösen alkalmat szervezzenek. E találkozások során merült fel annak a gondolata, hogy a két gyülekezet között testvérgyülekezeti megállapodás szülessen, amelynek aláírására, az eddigi kapcsolat „hivatalosítására” 2014. szeptember 28-án, a királyhelmeci református templomban, ünnepi istentisztelet keretében került sor.
A vasárnap délelőtti istentiszteleten Nt. Százvai László, kisvárdai főlelkész a Mk 3,13-19 alapján hirdette az igét. Ezt követően Nt. Molnár István, királyhelmeci lelkipásztor köszöntötte a jelenlévőket, majd beszédében elmondta a testvérgyülekezeti megállapodás előzményeit, a két gyülekezet eddigi kapcsolatát, szolgálatuk közös pontjait. Utalt rá, hogy bár a Megváltó Jézus Krisztusban eddig is testvérei voltak egymásnak, de ez a testvéri kapcsolat hivatalos formát is ölt a megállapodás aláírásával, amely megállapodás deklarálja, hogy „imádságban hordozzuk egymást, élő kapcsolatot ápolunk gyülekezeteink között, és mindent megteszünk azért, hogy szolgálatunkkal áldjuk és magasztaljuk határtalan szeretettel átölelő Istenünket.”
Nt. Százvai László bemutatta a kisvárdai gyülekezetet, annak szolgálati területeit, majd ezt követően Valla Gábor felolvasta a testvérgyülekezeti megállapodás szövegét és annak aláírására szólította a királyhelmeci és kisvárdai lelkészeket és gondnokokat.
A megállapodás aláírása után a kisvárdai gyülekezetek gondnokai átadták ajándékukat, hímzett nemzeti zászlót a királyhelmeci gyülekezetnek, amit Nt. Molnár Elemér, királyhelmeci lelkipásztor a Himnusz eléneklése után a gyülekezettel együtt megáldott.
Az istentiszteletet Nt. Bogya-Kis Áron kisvárdai beosztott lelkész által vezetett kisvárdai kórus szolgálata, valamint Nt. Bogáti Attila, kisvárdai ifjúsági lelkész által vezetett ifjúsági csoport éneke és szavalata tette ünnepélyesebbé.