Kiralyhelmec1 Kiralyhelmec2 Kiralyhelmec3 Kiralyhelmec4 Kiralyhelmec5

NÉPSZÁMLÁLÁS 2021

A bodrogközi települések egy része idén ünnepelte első ismert írásos említésének 800 éves jubileumát. Ez évforduló kapcsán Királyhelmecen és több környékbeli településen is volt alkalom az ünneplésre és a hálaadásra. A sok-sok kulturális programmal teletűzdelt településenkénti ünneplések mellett a királyhelmeci református gyülekezet fontosnak tartotta a tényleges visszatekintést, az elmúlt évszázadoknak az áttekintését, régiónk és egyházunk vonatkozásában egyaránt. Már az alkalom szervezésekor nyilvánvaló volt, hogy az elmúlt évszázadoknak csak a legmeghatározóbb, fordulópontokat jelentő eseményei említésére ad majd lehetőséget az a történelmi szimpózium, amelyre 2014. november 9-én a királyhelmeci Városi Művelődési Központ kistermében került sor. Bizonyosak voltak afelől, hogy egy délután alatt lehetetlen mindenre kiterjedő, 800 évet átfogó előadást tartani, ugyanakkor fontosnak tartották, hogy népünk és egyházunk múltjára közösen, királyhelmeciek és környékbeliek ilyen módon is emlékezzenek. Ebben az emlékezésben, a történelmi visszatekintésben három előadó volt segítségül, akik különböző oldalról közelítették meg a témát. Prof. PhDr. Kónya Péter, PhD., az Eperjesi Egyetem előadója Királyhelmec városának múltját vázolta fel a téma nagyságát tekintve nagyon is szűkös időkeretben. Előadásában kitért az évszázadok során itt élő, a várost birtokló, olykor csupán bitorló családokra és tetteikre, valamint a városnak a régióban betöltött szerepére és fontosságának időközbeni változásaira. Röviden érintette a reformáció korát is, azonban a város és a régió egyháztörténeti vonatkozásait már a Sárospataki Református Teológiai Akadémia tanára, Prof. Dr. Dienes Dénes osztotta meg a szép számú hallgatósággal, hiszen ő „Egyház a történelemben, történelem az egyházban” címmel tartotta meg előadását. A korabeli feljegyzések, egyházlátogatási jegyzőkönyvek idézésével sokszor csalt mosolyt a történelem iránt érdeklődő jelenlévők arcára, amely feljegyzések által a korabeli egyházi, gyülekezeti élet gyakorlatába is bepillantást nyerhetett a hallgatóság. Harmadik előadóként Furik Csaba, Kassa Megye képviselője, a kisgéresi gyülekezet gondnoka és a falu polgármestere állt a pulpitus mögé, aki korban, s így a jelenlévőkhöz is talán közelebb lévő témát boncolgatott, hiszen a XX. század történelmét, Királyhelmecet és a régió településeit is érintő politikai döntéseket elemezte, amely döntések népünkre és egyházunkra nézve is szörnyűségesek, jelenünket is meghatározó rendelkezések voltak.
A vasárnap délutáni történelmi előadások által csupán megsejthettünk valamit az elmúlt évszázadokból, azok olykor felemelő, máskor inkább lesújtó eseményeiből. Azonban – ahogyan oly gyakran emlegetik – mivel múlt ismerete nélkül nincs jövő, így még ha sokszor feledésbe kívánják is meríteni a múltat, vagy éppen nyilvánosan tagadni és megváltoztatni akarják is azt, a jövőnk és a felnövekvő generációk miatt fontos a múlt megismerése. A királyhelmeci református gyülekezet vezetői, mint a hiánypótló alkalom szervezői bíznak abban, hogy ha csak kevéssel is, de a történelmi szimpózium megszervezésével hozzá tudtak járulni ahhoz, hogy Bodrogköz központjának település- és egyháztörténetét jobban megismerjék, s így kicsit talán ragaszkodóbbakká, a szülőföld iránt elkötelezettebbekké váltak mindazok, akik ez alkalomra ellátogattak.