Kiralyhelmec1 Kiralyhelmec2 Kiralyhelmec3 Kiralyhelmec4 Kiralyhelmec5

Eseménynaptár


Április 9. - Virágvasárnap
10:30 - Pólyán
10:30 - Királyhelmec
15:00 - Királyhelmec

Április 10. - Bűnbánati istentisztelet
 18:00 - Királyhelmec

Április 11. - Bűnbánati istentisztelet
18:00 - Királyhelmec

Április 12.. - Bűnbánati istentisztelet
18:00 - Királyhelmec

Április 13. - Bűnbánati istentisztelet
18:00 - Királyhelmec

Április 14. - Nagypéntek
9:30 - Pólyán
10:30 - Királyhelmec
15:00 - Királyhelmec

Április 15. - Bűnbánati istentisztelet
18:00 - Királyhelmec

Április 16. - Húsvét I. napja
9:00 - Pólyán, úrvacsoraosztással
10:30 - Királyhelmec, úrvacsoraosztással
13:45 - Szolnocska (legátus szolgál)
15:00 - Királyhelmec (legátus szolgál)

Április 17. - Húsvét II. napja
10:30 - Királyhelmec (legátus szolgál)
11:30 - Pólyán (legátus szolgál)
15:00 - Királyhelmec

A betegek és idősek részére háznál, vagy a kórházban is kiszolgáljuk az úrvacsorát (nagypénteken 11:30-tól). Az úrvacsorával élni kívánók igényüket jelezzék a Lelkészi Hivatalban.
Húsvét ünnepén Vásárhelyi Bálint Márk, a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának V. évfolyamos teológiai hallgatója szolgál gyülekezeteinkben. A gyülekezet hordozza őt és szolgálatát imádságaiban.

Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke és Fekete Vince főgondnok körlevélben fordult a gyülekezetekhez a közelgő választásokkal kapcsolatban.
 
„Március 5-én a szavazóurnák elé járulhatunk, hogy leadjuk szavazatunkat és újabb négy esztendőre összeálljon országunkban a 150-tagú parlament, amely dönt, törvényeket alkot, felelősséget hordoz. A legfontosabb mindezek mellett az, hogy az ország állampolgárainak megfelelő és biztonságos életkörülményeket teremtsen. 
 
Hisszük, hogy a biztonságos és megfelelő életkörülmények akkor alakulnak ki, ha tiszteletben vannak tartva azok a jogok az értékek, amelyek meghatározói egy nép, egy nemzet önazonosságának, boldogulásának és életének. Ha meg van a szabadság, ha fontos a közösség megtartó ereje, ha fontos a nyelv, a kultúra, az oktatásügy és élhető a társadalom. Ekkor tud lojális lenni az egyik ember a másikhoz, egyik nép a másikkal szemben, mert nem kell aggódnia és féltenie azt, ami drága számára. Hanem megkülönböztetés nélkül, méltó módon tudja megélni a mindennapokat.
 
Épp ezért 2016. március 5-én, a választások napján közömbösség, felelőtlenség, vagy kényelem miatt ne adjuk át a mi döntési és számonkérési lehetőségünket másoknak az elkövetkező négy évre vonatkozóan. Hanem járjunk el teljes keresztyéni felelősséggel. Menjünk el és adjuk le szavazatunkat arra a pártra és jelöltekre, akikről tudjuk, hogy a fent említettek számukra fontosak. Sőt, a jelöltek sorában ott vannak azok a hittestvéreink, akik maguk is Istenbe vetett hittel, személyes, keresztyén hitbeli meggyőződéssel munkálkodnak szűkebb és tágabb környezetükben azokért az értékekért, amelyek a megmaradást és az életet jelentik” – áll a körlevélben.
 
Fazekas László - püspök; Fekete Vince - főgondnok