Kiralyhelmec1 Kiralyhelmec2 Kiralyhelmec3 Kiralyhelmec4 Kiralyhelmec5

A KOINONIA n.f. jótékonysági alap 2003-tól működik Királyhelmecen, amely szervezet tevékenységének nagy része a Királyhelmeci Református Egyházközséghez kötődik, s lehetőségei szerint támogatja annak értékteremtő, hiterősítő és diakóniai szolgálatát. Ugyanakkor szinte minden évben vannak olyan feladatok, tevékenységek, amelyekkel átlépjük városunk, vagy szűkebb régiónk határait, s távolabb eső rászorulókat, vagy amint arra az elmúlt évben is volt példa, az egész Kárpát-medencében futó programot tudtunk támogatni. Nyilvánvaló, hogy mindez azért történhet meg évről-évre, mert vannak kedves támogatók, akik adójuk felajánlható százalékait a KOINONIA n.f. javára utalják. Szervezetünk legnagyobb bevételi forrását a felajánlott adószázalékok teszik ki, ezért is vagyunk hálásak azoknak, akik fontosnak tartják mindazt, amit a KOINONIA képvisel, illetve jótékonysági alapunkon keresztül támogatnak nemes célokat, szükségben lévőket, különböző értékes programokat. Az elmúlt éven bevételünknek mindössze 1,5% részét fordítottuk működési költségre, vagyis a befolyt támogatások, felajánlások, vagy céladományok közel teljes egészét mások megsegítésére, támogatására fordíthattuk. Istennek legyen hála! 
 
Ahhoz azonban, hogy hatékonyan tudjon ez az alap működni, s továbbra is anyagi segítője tudjon lenni gyülekezetünknek az szükséges, hogy mindazok, akik élni tudnak adószázalékaik felajánlásával, pár percet szánjanak erre, s ily módon, az adójuknak felajánlható részét „változtassák” adománnyá. Idén is van lehetőség arra, hogy az alkalmazottak és a vállalkozók, jogi személyek a KOINONIA jótékonysági alap javára ajánlják fel adószázalékaikat.
A felajánláshoz szükséges nyomtatvány innen letölthető, de bővebb felvilágosítást a lelkészi hivatalban is tudunk adni. A felajánláshoz szükséges adatok a következők:
Obchodné meno, názov (megnevezés): KOINONIA
Právna forma (jogi forma): Neinvestičný fond
IČO (identifikációs szám): 31256384
Adresa (cím): Kostolný rad 13, 077 01 Kráľovský Chlmec