Kiralyhelmec1 Kiralyhelmec2 Kiralyhelmec3 Kiralyhelmec4 Kiralyhelmec5

Azután ezt mondta az Úristen: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. (1Móz 2,18)

A Biblia tanítása szerint a házasságot maga az Úr Isten szerezte, a férfi mellé nőt teremtett, s már a teremtés hajnalán kijelentette, hogy „Nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítőtársat, hozzá illőt” /1Móz 2,18/. A házasság tehát nem emberi találmány, s annak nem pusztán szociológiai, vagy társadalmi jelentősége van, hanem az az Isten előtt is fontos és kedves. Bár a házasság nem szentség, de Istentől való rendelése miatt szent dolognak tekinthető. Ezért fontos, hogy azok, akik házasságot kívánnak kötni a külsőségekben való készülődés elé helyezzék a lelki, Isten előtt történő készülődésüket. Ebben a jegyespár számára nagy segítséget jelenthetnek a házasságkötést megelőző találkozók, az ún. jegyesoktatás. Az esküvőt megelőzően legalább három találkozásra várjuk a jegyespárt, s ezért is fontos, hogy a házasságkötés - amennyiben mód van rá - legalább három hónappal az esküvő előtt jelentve legyen, ill. az időpont megbeszélésre kerüljön. Bár a házasságkötés időpontját sok minden befolyásolhatja, de kívánatos, hogy azt legelőször a helyi lelkészekkel egyeztessék. A Szlovák Köztársaság törvényei értelmében – amennyiben az előírt hivatalos eljárás szerint járnak el – a templomban kötött házasságkötés hivatalos, azaz az állam által is elismert házasságkötésnek számít.