Kiralyhelmec1 Kiralyhelmec2 Kiralyhelmec3 Kiralyhelmec4 Kiralyhelmec5

A királyhelmeci református gyülekezet 2017-ben is megszervezi a már hagyományosnak mondható adventi játszóházát. A nyári táborok és a heti rendszerességgel megvalósuló vasárnapi iskola, gyermekistentisztelet mellett ez is olyan alkalma a gyülekezetnek, amelyre a kisebb gyerekeket várjuk. A legkisebbek, az ovisok akár édesanyjukkal is érkezhetnek, s így közösen készíthetik el a tervezett foglalkozásokat, de a gyülekezet ifjai is tudnak segédkezni a kézműveskedésben. Az idei játszóházra 2017. december 2-án, szombaton kerül sor 13:30 órai kezdéssel a református gyülekezeti otthonban. Fontosak a foglalkozások, azok a tárgyi emlékek, amiket a gyerekek hazavihetnek, amivel készülhetnek maguk is az ünnepre, de még fontosabb az az üzenet, amit énekben, vagy közösen meghallgatva, esetleg eljátszva ismerhetnek meg a játszóházban a gyerekek, vagyis a karácsonyi örömüzenet, Jézus Krisztus születéstörténetének, Isten nagy tettének a megismerése. Szeretettel várjuk a gyerekeket, akik számára frissítőről is gondoskodunk. 

A KLASSISCHE PHILHARMONIE NORDWEST a hallgatók klasszikus zene iránti igényét igyekszik kielégíteni Brémában és környékén. A Brémától 20 km-re fekvő település Syke, közigazgatásilag az Alsó-Szász régióban fekvő Diepholz város alá tartozik. A környéken élő zenetanárokból, diákokból és lelkes amatőrökből verbuvált kamarazenekart Ulrich Semrau karmester és trombitaművész 1997-ben hozta létre. A mára már szimfonikus zenekarrá nőtt együttes turnézott Franciaországban, Litvániában, vonós kamarazenekara pedig jórészt teltházas érdeklődéssel, minden évben fellép a neves brémai Glocke kamaraterem színpadán. A kamarazenekar ez év januárjában a jól csengő stuttgarti Bauer Studios-nál lemezfelvételt készített.  
A Klassische Philharmonie NordWest zempléni vendégszereplésének egyik állomásaként Királyhelmecre látogat, s a Bodrogközi és Ung-vidéki Közművelődési Intézet, a Királyhelmeci Református Egyházközség, valamint a Széptan Alapítvány szervezésében 2017. október 11-én (szerda) 18:00 órai kezdettel a királyhelmeci református templomban ad koncertet. A koncert a reformáció jubileumi évéhez, valamint a Bartók- és Kodályévfordulók jegyében lett megszervezve, így vélhetően ez az együttes műsorában is kellemes meglepetéssel szolgál majd. A szervezők mindenkit szeretettel várnak a rendezvényre.
 
A koncert tervezett programja:
Johann Sebastian Bach : Kantáta - „Jesus bleibet meine Freude“
Gustav Holst : Szent Pál Szvit
Alekszandr Arutyunyan : Elégia Trombitára és vonósokra 
Bartók Béla : Tíz népdal a gyermekeknek sorozatból vonósokra
Lars-Erik Larsson : Versenymű Trombitára és vonósokra
Edvard Grieg : Holberg Szvit
Dmitrij Sostakovich : Spanyol tánc
 
A királyhelmeci reformátusok Kisvárda hallatán nem csupán a fürdőre, a bevásárlásra, vagy a legközelebbi mozira, esetleg valamelyik fesztiválra gondolnak, hanem a Kisvárdai Református Egyházközségre, a Királyhelmeci Református Egyházközség testvérgyülekezetére. A két református közösség három évvel ezelőtt írta alá hivatalosan az erről szóló dokumentumot elfogadva hivatalosan is a másikat testvérközösségnek, de a kapcsolat már jóval korábbra nyúlik vissza, s az elmúlt években több szinten, szolgálati területen is kapcsolódott a két gyülekezet egymáshoz. Így volt ez 2017. szeptember 10-én is, amikor a Kisvárdai Református Egyházközség a reformáció 500 éves jubileumára emlékezett, az újkenyérért való hálaadás alkalmával a reformációért is hálát adott, és a királyhelmeci gyülekezet tagjait is meghívta. 
A helmeci reformátusok népes csapata autóbusszal és személygépkocsikkal indultak az említett napon a közös ünnepségre. Az úrvacsorás istentisztelet kezdetén Molnár Elemér, királyhelmeci lelkipásztor a 136. zsoltár olvasása után imádkozott. A helyi énekkar szolgálata után Molnár István, királyhelmeci lelkipásztor az olvasott zsoltár első versét kiemelve hangsúlyozta, hogy sok öröme lehet mindkét református gyülekezetnek a hálaadásra, az örvendezésre, de a sok örömre és hálaadásra okot adó ajándékot megelőzve a legnagyobb ok, hogy jó az Úr és szeretete mindörökké megmarad. Az igehirdetést követően Százvai László, kisvárdai vezető lelkipásztor Molnár István és Molnár Éva lelkészekkel az úrvacsorai sákramentumot szolgáltatta ki a népes gyülekezetnek. Ezt követően Leleszi Tibor, Kisvárda város polgármestere köszöntötte a jelenlévőket, majd a királyhelmeci gyülekezet ajándékát adták át a vendégek, mégpedig egy egyedi kötésű Bibliát, amely a királyhelmeci református templom úrasztalán lévő Szentírásnak formájában is a mása. Az ünnepség két emlékjel leleplezésével folytatódott. A templomban a reformáció dombormű a főbejárat fölé került, amely a református egyház címerpajzsában lévő, az Szentírás ó- és újszövetségén álló zászlósbárányt jelképezi. A dombormű felirata Semper Reformanda, amely az „mindenkori reformáció” üzenetével figyelmeztet is, hogy mindenkor szükség van az egyház és az élet Isten igéje szerint való megújulásra. A domborművet Százvai László, kisvárdai vezető lelkipásztor mutatta be annak leleplezése után, s köszönetet mondott a faragott emlékjel készítőjének. 
A hálaadó ünnepség ezt követően a templom előtt folytatódott, ahol egy reformációi emlékoszlop is elhelyezésre került. Míg az előbbi Kálvin Jánosra, az utóbbi Luther Mártonra utal, hiszen a 3 m magas tölgyfából készült emlékoszlop felirata a német reformátornak a wormsi birodalmi gyűlésen elhangzó hitvalló mondata: itt állok, másként nem tehetek. A közös alkalom a szózat eléneklésével és a lelkipásztorok áldásával ért véget. 
A testvérgyülekezeti találkozó a terített asztal mellett folytatódott, ahol a királyhelmeciek a kisvárdai presbiterekkel, lelkészekkel ültek közös asztalhoz. A vendégszeretetnek a bőséges ebéd által való  megtapasztalását követően a délutáni istentiszteleten is részt vettek a határon túlról érkező vendégek, amelyen Százvai László a Jn 6, 1-15 alapján hirdette az Úr üzenetét. Az istentiszteletet nem csupán a helyi énekkat szolgálata tette ünnepélyesebbé, hanem az ugyancsak határon túlról, Kárpátaljáról érkező Trinitas Band, amely keresztyén együttes református énekek modern hangszerelésben történő előadásával magasztalta az Urat és énekeltette meg a gyülekezetet is. 
Az együtt töltött szép nap és közös hálaadás a vendégfogadó gyülekezet szeretetvendégségével ért véget, amelyen nem csak a helyiek által készített finomságokat kóstolhatták meg a gyülekezet tagjai, hanem a szépen felújított Kálvin Konferenciateremmel is megismerkedhettek. 
Nyilvánvalóan egy szép napot töltött együtt a két gyülekezet, hálát adva az új kenyér áldásaiért, a reformáció mai napig elható hozadékáért és a testvérgyülekezeti kapcsolatért. A találkozó, a beszélgetések, a közös istenmagasztalás, a sok-sok élmény is okot adott arra, hogy akik jelen voltak megerősödjenek a zsoltáros bizonyosságában: jó az Úr, örökké tart szeretete.
 
Baj van a hűséggel – mondják sokan, s ez bizony nyilvánvaló is. A különböző társaságok hűségszerződést iratnak alá a kliensekkel, de sokszor már két évig sem tudunk megmaradni az adott telefontársaságnál, vagy gáz-, villanyszolgáltatónál, esetleg pénzügyi intézetnél, s a kedvezőbbnek tűnő ajánlatra hamar elcsábulunk. De nem csupán ilyen kevésbé lényeges dolgokban nem tudnak sokan hűségesek lenni, de a fontosabbakban sem. Házasságok mennek tönkre hűtlenség miatt, alkalmazottak elbocsátásáról lehet hallani hűtlen vagyonkezelés okával. A bűnös emberi természet következménye a hűtlenség mind az emberi kapcsolatainkban, mind az Istennel való kapcsolatunkban. Nem véletlenül szólít fel az ige bennünket: „Légy hű mindhalálig és neked adom az élet koronáját”, és biztosan nem véletlenül lett ez egyházunk címerének vezérigéje. 
A hűség témája került előtérbe az idei nyári táborokban is, amit szerte a Kárpát-medencében szerveztek több száz gyülekezetben, s közöttük a királyhelmeci valamint a pólyáni gyülekezetben. Idén is szép számmal jelentkeztek a gyerekek, elmondható talán, hogy a gyülekezeti ház maximális befogadóképességét kihasználtuk, hiszen volt olyan nap, amikor hetvenöten énekeltük közösen táborozók és segítők, illetve vezetők a főének sorait: Légy hű mindhalálig Isten kért meg erre…  
A tábor napjaiban Dániel történetén keresztül mutattuk be az Istenhez való hűség fontosságát és jutalmát, de a bevezető történetekben Bálint gazdával és két hűséges pulikutyájával, Bogánccsal és Borókával ismerkedhettek meg a gyerekek. A történetet minden nap korosztályonként, munkafüzet segítségével dolgozták fel a gyerekek, és persze idén sem hiányozhattak a tábor elmaradhatatlan elemei, mint a vetélkedők, a kézműves foglalkozások, a viking-sakk, vagy éppen a kincskeresés. A táborzáró istentiszteletre július 9-én került sor a templomunkban, amire már a szülőket, nagyszülőket is invitáltuk és szeretettel vártuk. A tábor megszervezését nagyban segítette a magyarországi Bethlen Gábor Alap támogatása.
 
 
Az új esztendő első napja a királyhelmeci református gyülekezet életében is ünnepnap volt. Mindenekelőtt azért, mert január 1-je 2017-ben vasárnapra esett, a napra, amelyre nem csak a nyugalom napjaként tekinthettünk, hanem Jézus Krisztusunk halálból való feltámadásának a napjaként is. A királyhelmeci reformátusság ezen a napon a győzedelmes Krisztusáért való hálaadás mellett az Úr Isten vezetését is kérte az új esztendőben, és egyben a reformáció jubileumi évének nyitányaként egy új úrasztali Biblia elhelyezésére és egy emléktábla bemutatására is sor került. 
 
A délelőtti istentisztelet kezdetén Molnár István lelkipásztor a reformáció eseményeire emlékezve utalt arra, hogy öt évszázada annak, hogy Luther Márton a Bibliát olvasva rátalált a kegyelmes Istenre, s rámutatott az akkori egyház téves tanításaira, valamint a Szentírás igazságára. Őt követte a reformátorok egész serege, akik valamennyien felismerték, hogy egyedül a Szentírás lehet életünk zsinórmértéke és istenismeretünk kiindulópontja, megértették, hogy csak kegyelemből élünk, hit által van üdvösségünk, s kizárólag Jézus Krisztus által lehet bűnbocsánatunk és örök életünk. Hangsúlyozta, hogy a reformációra gondolva, az önmagunk ünneplése helyett inkább a hála legyen a szívünkben, hiszen hálásak lehetünk Istennek azért, hogy Szentlelke által megérintett személyeket, akik vállalták a konfliktusokat, az üldöztetést, a hátratételt, sok esetben még a kínzást és a halált is csak azért, hogy Isten igéje érvényesüljön, hogy azt ne lehessen eltakarni, összemosni, félremagyarázni. És hálásak lehetünk Istennek azért is, hogy Királyhelmecen is van „csillagos templom”, református gyülekezet, mert az elmúlt évszázadokban mindig voltak olyanok, akiknek az életében, szívében Isten igéje volt a hangsúlyos, a meghatározó – mondta a lelkipásztor. Majd szólt arról, hogy amikor gondolkodni kezdtek, hogy miként lehetne a reformáció üzenetét hangsúlyossá tenni, akkor arra jutottak, hogy mivel a reformáció örök érvényű üzenete Isten igéjében van, ezért nincs másra szükség, mintsem Isten igéjét hangsúlyozni. Ma, 500 évvel a reformáció elindulás után sincs másra szükség, mint arra az Írásra mutatni, ami hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ezért is helyezünk el a reformáció jubileumi évében egy új, gyülekezetünk számára egyedi kötésben készített aranymetszésű Bibliát az úrasztalán. Ez a Biblia újfordítású, korunk emberének nyelvezetén szól korunk emberéhez, mert hisszük, hogy Urunknak a mai ember számára is van szava, új életre vezető üzenete – fejezte be gondolatait a lelkész. 
Az alkalom ünnepélyességét emelte, a Szentírás fontosságát hangsúlyozta Fazekas Erzsébet szavalata. Ezt követően az istentisztelet a megszokott rendben folytatódott. Az igehirdetés szolgálatát Molnár István végezte, aki a 34. zsoltár alapján tolmácsolta az Úr bíztató újévi örömüzenetét a gyülekezet felé. 
A záró éneket megelőzően Molnár Elemér köszöntötte az úrasztalától a gyülekezetet, majd bemutatta azt az emléktáblát, amit a reformáció emlékéve kapcsán készíttetett a gyülekezet. Beszédében kérte a gyülekezetet, hogy a Ferenc György fafaragó által készített emléktábla szolgáljon jelként, figyelmeztetésként, de ugyanakkor bátorításként is a mostani és a jövőbeli nemzedékek számára az ősök hitének megtartására, Jézus Krisztushoz való ragaszkodásra. Az emléktábla alapja nyolcágú csillagot formál, amely csillag a reformátusság egyik meghatározó jelképe. Ebbe a csillagba lett belefaragva a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház címerpajzsa, hiszen az Úr minket ebbe az egyházba helyezett, hogy ebben ismerjük meg életünk uraként, megváltójaként Jézus Krisztust, itt éljük meg hitünket, ebben az egyházban, közelebbről ebben a királyhelmeci gyülekezetben gyakoroljuk vallásunkat – fogalmazott a lelkipásztor. A táblán még a címer „Légy hű mindhalálig” vezérigéje és az 1517 -2017 évszámok szerepelnek utalva a reformáció évére, valamint az új esztendőre, ami sokak életében válhat a személyes reformálódás, az Isten felé fordulás esztendőjévé. Az ünnepi istentiszteletet követően a gyülekezeti tagok közelebbről is megtekintették az egyházközség új úrasztali Bibliáját és az emléktáblát, ami a gyülekezeti otthonban lesz elhelyezve.