Kiralyhelmec1 Kiralyhelmec2 Kiralyhelmec3 Kiralyhelmec4 Kiralyhelmec5

 Március 24. - Virágvasárnap
9:30 Pólyán
10:30 Királyhelmec 
13:45 Szolnocska

Március 27. - Szerda
(Bűnbánati istentisztelet)
18:00 Királyhelmec

Március 28. - Csütörtök 
(Bűnbánati istentisztelet)
18:00 Királyhelmec
 
Március 29. - Nagypéntek
9:30 Pólyán
10:30 Királyhelmec
18:00 Királyhelmec
 
Március 30. - Szombat 
(Bűnbánati istentisztelet)
18:00 Királyhelmec
 
Március 31. - Vasárnap 
Húsvét I. napja
9:00 Pólyán (Úrvacsorával)
10:30 Királyhelmec (Úrvacsorával)
13:30 Szolnocska (Úrvacsorával)
15:00 Királyhelmec
 
Április 1. - Hétfő
  9:30 Pólyán
10:30 Királyhelmec
 

A királyhelmeci református gyülekezetben 2003-ban lett megalapítva a KOINONIA jótékonysági alap, ami az egyházközség szolgálatát, a gyülekezeten belüli munkálatokat hívatott segíteni, támogatni. Ez az alap az állami törvények által kínált lehetőségből, a felajánlható adószázalékokból tud működni és tudja egyházközségünk értékteremtő szolgálatát támogatni. Az elmúlt években sok mindenhez hozzájárult a KOINONIA, számos alkalom megvalósulását segítette anyagilag és a gyülekezet lelki építkezésén túl a fizikai építkezés előrehaladását is segítette. 
Ahhoz azonban, hogy hatékonyan tudjon ez az alap működni, s továbbra is anyagi segítője tudjon gyülekezetünknek és immár az Édenkert Bölcsődének és Óvodának lenni, az szükséges, hogy mindazok, akik élni tudnak adószázalékaik felajánlásával, pár percet szánjanak erre, s ily módon, az adójuknak felajánlható részét „változtassák” adománnyá. Idén is van lehetőség arra, hogy az alkalmazottak és a vállalkozók a KOINONIA jótékonysági alap javára ajánlják fel adószázalékaikat. A munkavállalók a munkáltató által kiállított igazolásnak és az INNEN letölthető nyilatkozatnak az adóhivatalban történő leadásával tudják az adószázalékaikat felajánlani. 
Adóbevallást késztítők számára a felajánláshoz szükséges adatok a következők:

Obchodné meno, názov (megnevezés): KOINONIA n.f.
Právna forma (jogi forma): Neinvestičný fond
IČO (identifikációs szám): 31256384
Adresa (cím): Kostolný rad 320/13, 077 01 Kráľovský Chlmec

Köszönjük mindazoknak, akik akár az elmúlt években, akár e mostani adóelszámolásuk során a KOINONIA jótékonysági alap által értékteremtő szolgálatunkat támogatták és támogatják. 

A királyhelmeci református gyülekezet a gyermekek elérésének egyik kiemelt lehetőségeként tekint a nyári időszakra, amikor a táborok által sokak felé tudjuk tolmácsolni az evangéliumot. E lehetőséggel szeretnénk is élni, így idén is három héten keresztül vártuk a gyerekeket, illetve ifjakat. 
Június utolsó teljes hetében, 2023. június 26-30. napokon az óvodásokat vártuk a gyülekezeti otthonban kialakított táborhelyre, ahol a feldíszített terem, a történetek elbeszéléséhez készített színes paraván önmagában is lenyűgözte a legkisebbeket. Az öt napos foglalkozás során az óvodásoknak megfelelő módon adtuk át az evangélium üzenetét megidézve az ember teremtését és bűnbeesését, Sámuel születését, József történetét, de feldolgozásra került Illés és Elizeus története és egy kicsit a mennyországba is bepillanthattak a gyerekek.
  
A királyhelmeci egyházközségben 19. alkalommal valósult meg idén a napközi gyerektábor, amelybe ezúttal is a 6-12 éves gyerekeket vártuk 2023. július 3-7. napjain. Népes tábor volt ez ezúttal is, amelyben a gyerekek mellett a segítők, vagyis a már konfirmált fiatalok is szép számmal voltak. E tábor történetfeldolgozását és a hozzá kapcsolódó foglalkozásokat, játékokat nagyban segítette a KOEN Alapítvány Vakációs Bibliahét Programja, amit ezúttal a magyarországi munkacsoport készített Kaptár-Ruhatár címmel. A gyülekezeti gyerektábor nagyon színes volt idén is, hiszen a cél, hogy minél több módszerrel, táborelemmel, játékosan hintsük el az evangéliumot a gyermekek szívébe. Bízunk benne, hogy ez 2023-ban is sok gyereknél valóság lett.
A gyülekezet harmadik táborára már augusztusban került sor (2023. augusztus 22-26.). A gyülekezeti ifjúsági táborunkba ezúttal is a már konfirmált fiatalokat vártuk, akik számára már más módszerekkel (padlóképes történetfeldolgozás, bibliodráma, kiscsoportos Biblia-tanulmányozás) próbáltuk az evangélium üzenetét átadni. Idei táborunkat is érdekessé tette, hogy a helyi ifjakhoz Hollandiából, Kampenből is érkeztek fiatalok, akik az ottani gyülekezet ifjúsági csoportjának (Jeugdvereniging ODS) tagjai. Ők naponként kapcsolódtak a helyiekhez, így a közös foglalkozások során ismergették egymást, amely ismeretség szorosabbra fűzéséhez nagyban hozzájárult az esti szalonnasütés, vagy a közös kirándulás a sátoraljaújhelyi Kalandparkba. 
Táborainkat bizonyosan nem tudtuk volna megszervezni helyi felajánlások és kiváltképpen a gyülekezeti segítők, ifisek odaszánása nélkül. Emellett a tábori programok megszervezéséhez nagy segítséget jelentettek a külső támogatók, akiknek köszönhetően a tábor foglalkozásai még színesebbek lehettek. Az óvodások táborát és az ifjúsági tábort a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kulturális és Közművelődési központja támogatta. A 6-12 évesek napközi gyerektábora, a Vakációs Bibliahét a Bethlen Gábor Alapnak a hozzájárulásával valósult meg. E helyen is köszönünk minden anyagi és természetbeni felajánlást, támogatást.
 
 

A királyhelmeci református gyülekezetben a szünidő első hetében, azaz 2023. július 3-7. napokon rendezzük meg a nyári gyerektábort, amelyre a 6-12 éves gyerekeket várjuk. A gyerekekkel való foglalkozás 8:00 - 15:00 óra között valósul meg, melynek a bibliai történetek játékos, dramatizált feldolgozása mellett része a szórakozás, csapatverseny, éneklés, kézműveskedés és persze az elmaradhatatlan kincskeresés is. 
 
Az öt napos tábor jelképes szülői hozzájárulása a gyülekezethez tartozó, vagyis a királyhelmeci református gyerekeknek 10,- €.
A tábor korlátozott létszáma miatt az előzetes jelentkezés szükséges.
 
Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni a gyülekezet elérhetőségein lehet: