Kiralyhelmec1 Kiralyhelmec2 Kiralyhelmec3 Kiralyhelmec4 Kiralyhelmec5
A rendkívül bizonytalan esztendő után egy biztos állomásként érkezett el a gyülekezeti gyerektábor ideje a királyhelmeci református gyülekezetben. A járványhelyzet miatt szinte naponként változó rendelkezések ellenére is megszervezésre került a napközi gyerektábor, amelyre 2021. július utolsó hetében, 26-tól 30-ig kerülhetett sor. A táborba ezúttal is a 6-12 éves korosztályt vártuk, azonban a létszámkorlát miatt – amit a gyülekezeti otthon befogadóképessége és a jelenlegi helyzet miatt figyelembe kellett venni – a nagyobb korosztályt ezúttal sajnos nem, illetve nagyon kis részben tudtuk fogadni. Akik a nagyobbak, vagyis a konfirmációi előkészítőre járó és a már konfirmált fiatalok közül jöttek, rendkívül sokat segítettek. Gyakorlatilag nélkülük nem is valósulhatott volna meg a nyári alkalom, mivel a tábori program bemutatása, a bibliai történetek feldolgozása sok „szereplőt”, illetve segítőt igényelt. Nem volt ez másként a csoportfoglalkozásokkal, a vetélkedőkkel, vagy a kézműves tevékenységekkel sem, hiszen itt is elkélt a segítség. A tábor délelőttjein az evangélium továbbadásán, gyermekeket megszólító formában történő feldolgozásán volt a hangsúly. Az ebédet követően következhettek a kézműves foglalkozások és az elengedhetetlen csapatjátékok, melyeknek pontozása nem kis izgalmaz jelentett egész héten a gyerekeknek. A tábori kincskeresés ezúttal sem maradhatott el, amit az előző évekhez hasonlóan ezúttal is feszülten vártak a gyerekek. A KOEN Alapítvány erdélyi munkacsoportja által összeállított gazdag programot a gyülekezeti tagok által felajánlott adományok, finomságok tették még gazdagabbá. Azonban mindemellett nagy segítséget jelentettek ez esztendőben is a külső támogatók, akiknek köszönhetően a tábor foglalkozásai még színesebbek lehettek. A királyhelmeci napközi gyerektábor, a Vakációs Bibliahét a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kulturális és Közművelődési központjának közreműködésével Magyarország Kormányának, illetve a Bethlen Gábor Alapnak a támogatásával valósult meg. E helyen is köszönünk minden anyagi és természetbeni felajánlást, támogatást.  
Az Édenkert Bölcsőde és Óvoda nyílt napján sok érdeklődő szülő, család érkezett az új épületbe és annak játszóterére. Jó volt látni, ahogyan az épületet birtokba veszik a gyerekek és egyre bátrabban próbálják ki a már meglévő játékokat. A szülők nyilván más szemmel járták be az épület helyiségeit és az intézmény indulásával, működésével kapcsolatban is feltették kérdéseiket, amelyek közül néhányra e helyen is választ adunk:
 
Csak református gyerekek járhatnak az egyházi óvodába?
Nem. Az Édenkert Óvodába mindenkit szeretettel fogadunk függetlenül a felekezeti hovatartozásától. 
 
Mikor indul az óvoda?
Az Iskolaügyi Minisztérium 2021. szeptember 1-től sorolta be az Édenkert Óvodát és annak konyháját az oktatási intézmények hálózatába, így az új intézmény ez időponttól kezdi meg működését és fogadja a gyerekeket.
 
Mikor indul a bölcsőde?
A bölcsőde működése az óvodára és annak konyhájára épül, és engedélyének kiadása Kassa Megye fennhatósága alá tartozik. Arra törekszünk, hogy a bölcsőde is mielőbb, akár az óvodával egy időben, szeptember 1-től fogadhassa a kicsiket, de idén ősszel mindenképpen indul a bölcsőde is.
 
Miben lesz más ez az óvoda?
Abban, amiben egy egyházi intézménynek - elvárt módon - többet kell nyújtania. Az Édenkert Óvodában a korszerű oktatás mellett magyar és keresztyén szellemiségben kívánjuk nevelni a gyerekeket. E neveléssel a gyermeki lélek, s egyáltalán az identitás két meghatározó pillérét szeretnénk már a legkisebbekben erősíteni, hogy a kicsi korban kapott értékek segítséget jelentsenek a felnőtté válásban, s az egyre kuszább és bizonytalanabb világunkban is biztos alapot nyújtsanak az intézmény falain belül cseperedő gyerekeknek. 
 
A magyar mellett tanulnak-e más, idegen nyelven a gyerekek?
Igen, mind a szlovák, mind az angol nyelv tanítása része az oktatási programnak, amely nyelveket az iskolakezdéshez szükséges szinten elsajátítanak a gyerekek.
 
Mennyit kell fizetni az óvodáért?
Az óvoda besorolást nyert az állam óvodai hálózatába, így a gyerekek után kapott állami támogatásból fog működni. A szülői hozzájárulás az önkormányzati óvodákban fizetett díjjal azonos mértékű lesz.
 
Mennyibe kerül a gyermekek étkeztetése?
Az állami díjszabást figyelembe véve a gyerekek háromszori étkezése naponta 1,54 Euróba kerül, amit a szülő térít az intézmény felé.
 
Kell-e fizetni a bölcsődéért?
Szlovákiában a bölcsődei ellátást szociális szolgáltatásnak tekintik, s mint minden ilyen szolgáltatás, díjköteles. A szülők az államtól e célra igényelhető (kb. 280,- €) összegen túl előreláthatólag 50,- € hozzájárulást, valamint a gyermek étkeztetését (1,54 €/nap) kell majd fizessék.

A királyhelmeci református gyülekezet napközi tábora a meghirdetett időpontban, azaz 2021. július 26-tól veszi kezdetét, amelybe szeretettel várjuk a bejelentkezett 6-12 éves gyerekeket. Kérjük, hogy a gyerekek ivópalackot hozzanak magukkal, amit a nap folyamán a táborban is utána tudunk tölteni. Javasoljuk, hogy a kinti foglalkozások idejére nap ellen védő sapkát is készítsenek. Kérjük, hogy akik betegség jeleit hordozzák magukon, azok inkább maradjanak otthon. A szülő részéről kérjük egy nyilatkozat kitöltését, amit akár hétfőn, a gyermek táborba hozatalakor is ki lehet tölteni, vagy innen letölteni: Nyilatkozat.