Kiralyhelmec1 Kiralyhelmec2 Kiralyhelmec3 Kiralyhelmec4 Kiralyhelmec5
Egy hónapja vehették birtokukba a királyhelmeci és környékbeli gyerekek az Édenkert Óvodát, s ez idő alatt már oly sok minden történt az új intézmény falai között. Ezúttal azonban nem az óvoda mindennapjairól, a megtartott szülinapokról, gyerekszüretről és gyümölcskóstoló napról számolunk be, hanem egy mulasztásunkat pótoljuk a második osztály óvodapedagógusainak bemutatásával. A már korábban bemutatott óvónénik után a második osztály, a Szőlőfürt elnevezést viselő csoport pedagógusainak, Nagy Eleonórának és Abaházi Melindának a bemutatkozását tesszük közzé, hogy a gyerekek után, az óvoda iránt érdeklődő szülők is megismerhessék őket. 
 
 
Nagy Eleonóra vagyok, óvodapedagógus. Tanulmányaimat a Miskolci Egyetem óvodapedagógus szakán végeztem. Immár tizenhárom éve dolgozom óvodapedagógusként. 
Fontos számomra a jókedv, humor, vidámság, a derűs légkör, melyet igyekszem a csoportomban is kialakítani. Nevelő – oktató munkám célja nem más, mint a gyermekek szeretetteljes, élménygazdag környezetben, az egyéni fejlődési ütemük tiszteletben tartásával,  koruknak megfelelően, iskolás életmódra érett, harmonikusan kibontakozó, valamint problémamegoldó személyiséggé váljanak.
Tapasztalatom során bebizonyosodott, hogy az óvodai nevelés – a családi nevelést kiegészítve – hatékonyan szolgálja a gyermekek fejlődését. Atesztációs munkám rámutat arra, hogy a szülők és az óvoda együttműködésének erősítése közös rendezvények szervezésével színesebbé teszi az óvodai élet mindennapjait, pozitív hatása van a gyerekek magabiztosságára. Szívesen állok élére minden olyan kezdeményezésnek, ami ezt szolgálja.  
Törekszem a folyamatos megújulásra, fejlődésre. Nyitott és befogadó vagyok az új szemléletek, módszerek iránt, igyekszem tovább fejleszteni magam. Az évek során többek között az alábbi továbbképzéseken vettem részt: grafomotorika fejlesztése képzőművészeti foglalkozás segítségével, a Montessori pedagógia elemeinek beépítése az óvodai képzési programba, néphagyomány beépítése az óvodai és iskolai nevelő-oktató munkába valamint a népi játékok és néptánc az óvodában.
  Hiszek a népi játékok, énekes, táncos játékok, mondókák személyiségfejlesztő erejében. Szívesen hallatom a furulya hangját, amit a gyerekek mindig szívesen hallgatnak. Szeretném, hogy a gyermekek ismerjék és szeressék a népzenét, fedezzék fel az együtt mozgás, együtt játszás örömét, a közösséghez való tartozás jelentőségét. Fontosnak tartom a magyarságunk ezen értékeinek továbbadását és terjesztését. Munkámat a gyermekszeretet, az empátia, elhivatottság, tolerancia, együttműködés és kreativitás jellemzi. Fontos számomra a vidám hangulat, hogy a gyerekek szeretetteljes, nyugodt légkörben nevelkedjenek, miközben játékosan szerezhetnek új ismereteket. 
Szívembe zárok minden egyes gyermeket, akiknek a nevelését rám bízzák szülei!   Arra törekszem, hogy az óvodába lépő gyermekek érzelmi biztonságban éljék mindennapjaikat. Mosollyal, szeretettel és öleléssel próbálom formálgatni a gyermekek személyiségét. Hiszem, hogy minden gyermekben van valami egyedi és különleges, és feladatom, hogy utat nyissak a lélekben rejtőzködő gyermeki csodának!
„Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot. Ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát. Ha terved egy életre szól, embert nevelj”
 
Abaházi Melinda vagyok. Tanulmányaimat Komáromban a Selye János Egyetem Pedagógiai szakán végeztem, 2017-ben pedig mesterfokozatot szereztem. Ezt követően Zétényben helyezkedtem el, mint óvodapedagógus. Munkám során vegyes korcsoportú gyermekekkel foglalkozom, immár negyedik éve. Református vallási nevelésben részesültem. Már gyerekkorom óta szerettem volna gyermekekkel foglalkozni, ezért választottam ezt a hivatást.
Fontosnak tartom, hogy a meglévő tudásomat folyamatosan fejlesszem és bővítsem, ezért a következő továbbképzéseken vettem részt: Erőszakmentes kommunikáció, Népi játékok és néptánc az óvodában és iskolában. Ezeket az ismereteimet igyekszem beépíteni a nevelő-oktató munkába.
Fontos számomra az emberek szeretete és tisztelete, a kollégákkal való jó viszony és a pozitív, ösztönző, támogató légkör, mely által hatékonyabban érhetjük el közös céljainkat. Célom, hogy a rám bízott gyerekek vidám és kiegyensúlyozott felnőttekké váljanak. Szeressék és tiszteljék embertársaikat és a körülöttük levő világot. Törekszem a nyugodt, biztonságot adó, szeretetteljes légkör kialakítására, valamint arra, hogy a tevékenységek során minden gyermek az életkorának megfelelően, önmagához képest fejlődjön. Ez a folyamat nélkülözhetetlen a gyermekek egészséges testi és lelki fejlődéséhez.
„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben, néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket? Mindegyik más! Mindegyik különleges! Mindegyik gyönyörű.”