Kiralyhelmec1 Kiralyhelmec2 Kiralyhelmec3 Kiralyhelmec4 Kiralyhelmec5

Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen. (Ef 3,20-21)

A Királyhelmeci Református Egyházközség a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházhoz, s azon belül a Zempléni Egyházmegyéhez tartozik. A 2011-es népszámlálás során 1853 királyhelmeci lakos jelölte meg vallási hovatartozásaként a református felekezetet. Gyülekezetünk nyilvántartásában valamivel több, mint ezer reformátusról van tudomásunk, ugyanakkor reméljük, hogy a számuk egyre bővül, hasonlóan azokhoz, akik a gyülekezet anyagi terheinek hordozásával választójogú tagjai a gyülekezetnek; ők évenként átlagosan hatszázan vannak.
Gyülekezetünk, ahogyan egyházunk is, a Szentírás alapján áll. Ebből adódóan mindent a Biblia mérlegén ítél meg, amely a 2Tim 3,16 szerint Istentől ihletett és hasznos a tanításra, s feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Egyedüli fejének Jézus Krisztust ismeri el. Valljuk az Apostoli Hitvallást, s tételes hitvallásként a II. Helvét Hitvallást és a Heidelbergi Kátét fogadjuk el, amelyek tanításai a Szentírás alapján állnak. Reformátusokként hisszük a Szentháromságot, vagyis azt, hogy Isten egy, akiben három személy van: Atya, Fiú, Szentlélek. Gyülekezetünk célja e Szentháromság Istenre mutatni, Róla minden helyzetben és minden körülmények között – akár alkalmas, akár alkalmatlan időben – bizonyságot tenni. Fontosnak tartjuk, hogy a Jézus Krisztusról, mint egyedüli Megváltóról szóló örömhír mindenkihez, gyülekezetünk vonatkozásában a Királyhelmecen élőkhöz eljusson.