Kiralyhelmec1 Kiralyhelmec2 Kiralyhelmec3 Kiralyhelmec4 Kiralyhelmec5

A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet. (Péld 9,10)

Az iskolai hitoktatás, vallástanítás, az iskolai kereten belül történő keresztyén nevelés mindenkor fontos volt a gyülekezet vezetőinek. Az iskola államosítása, ill. a felekezeti iskola megszűnése után az iskolaügyi törvények nem tették lehetővé az iskolai hitoktatást. Több generáció nőtt úgy fel, hogy az iskolában nem részesült hittan oktatásban, vagyis nem volt lehetősége arra, hogy az iskolában bibliai történeteket, keresztyén énekeket tanuljon, vagy éppen hitvallásunk és egyháztörténetünk alapjaival ismerkedjen meg. A rendszerváltás után az iskolaügyi törvények megengedték, hogy az állami oktatási intézményekben ismét legyenek hittanórák. Ez a tantárgyak között kötelezően választható tantárgyként jelenik meg, vagyis a diákok, ill. szüleik eldönthetik, hogy etikára, vagy valamelyik felekezet vallásórájára iratkoznak, ill. íratják be gyermeküket. Iskolai órarendbe foglalt református hitoktatás a magyar nyelvű és a szlovák nyelvű alapiskolában, valamint a helyi gimnáziumban biztosított, melyet e kiadvány szerkesztésekor a helyi lelkipásztorok végeznek. Az általános iskolákban a hittan osztályozott tantárgy annak ellenére, hogy sok gyermek és talán sok szülő elméjében is valami marginális, elhanyagolható, nem kötelező tantárgyként szerepel. Azonban nem az, hanem része az oktatásnak, fontos szerepe van az Emberré válásban, keresztyén értékeknek és kiváltképpen Istenünk megismerésében. A konfirmációi előkészítőnek és így a konfirmációnak  is előfeltétele az iskolai hitoktatásban való részvétel, hiszen a hitoktatás folyamán megismert bibliai történetek, énekek, imádságok nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a konfirmandus megértse hitvallásainkat.