Kiralyhelmec1 Kiralyhelmec2 Kiralyhelmec3 Kiralyhelmec4 Kiralyhelmec5

 A pólyáni református gyülekezet, a hozzá tartozó szolnocskai szórványgyülekezettel, a Királyhelmeci Református Egyházközség leányegyházközsége. A gyülekezet kicsiny lélekszáma ellenére is (Szolnocskával együtt 150 lélek) élő és élni akaró közösség.
 Pólyánban hosszú ideig nem volt templom, ami Lelesz közelségének tudható be. A reformátusok csupán a XVIII. század közepén jelentek meg számottevően a községben. Bogoly János, Templomaink című könyvéből kiindulva elmondható, hogy ezek zömmel az időközben elnéptelenedett Puszta-Csernyőből beköltözött Török és Szabó család tagjai és leszármazottai voltak. 1786 körül Szabó István csűrében tartottak minden harmadik vasárnap istentiszteletet. Valószínű, hogy temetkezni viszont nem volt joguk a községben, ezért ma is az elpusztult község, a leleszi alapítólevélben is említett Csernopolo mellett van a református temető. A reformátusok 1790-ben először fatemplomot építettek. Ezt követően épült 1823-ban a mai templom, vagy ennek őse, ami az 1830-as árvíz következtében nagyon megrongálódott, vagy teljesen romba dőlt. Azonban nem maradt sokáig templom nélkül a gyülekezet, mert 1833. szeptember 8-án már újraszentelték a templomot. Az elődök minden bizonnyal alapos munkát végeztek, mert ezt követően csak 65 év múlva, tehát 1898-ban kellett megújítani a templomot. A jelenlegi formáját az 1928-ban történt felújítás során nyerte el. A gyülekezetnek soha nem volt gazdag patrónusa. Mindig mindent a saját erejéből végzett el. Épített templomot, épített iskolát, s amikor arra szükség volt, Isten segítségével mindig újította és fenntartotta. Így történt a következő felújítás is - önerőből - csaknem 4 évtizeddel az 1928-ban elvégzett felújítás után, mégpedig leírhatatlan szorgalommal és odaadással. Figyelemre méltó, hogy akkor a presbitérium és a gyülekezet egy hónap alatt elvégezte a külső és belső renoválást. A hálaadó istentisztelet 1967. július 2-án volt. A 90-es években újra megújította a pólyáni gyülekezet a templomot, és az ezredforduló után az egykori tanítólakás megújítását tűzte ki célul, amiben gyülekezeti termet szeretne kialakítani.
 A pólyáni leányegyházközséghez tartozó Szolnocska-i szórványgyülekezetnek nincs ugyan temploma, viszont a 90-es évek végén, az egykori iskolában alakítottak ki a katolikus felekezetű testvérekkel egy közös istentiszteleti helyet, ahol rendszeresen van református istentisztelet.