Kiralyhelmec1 Kiralyhelmec2 Kiralyhelmec3 Kiralyhelmec4 Kiralyhelmec5
„Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van!” (Ézs 55,6)
Október 15-től a templomajtó zárva marad az Urat kereső, Istent szerető gyülekezet előtt. Zárva kell maradnia, mert előírás, járványügyi rendelkezés. Nem foglalhatjuk el templomi helyünket, nem emelheti lelkünket a szép orgonajáték, nem énekelhetünk, imádkozhatunk testvéri közösségben, nem találkozhatunk a megszokott módon és nem mosolyoghatunk, köszönhetünk egymásra. De ha most nem tehetjük is ezeket a gyülekezet közösségében, a vasárnapot a korlátozások idején is megszentelhetjük. Tegyük ezt otthon, nagyon tudatosan, elkülönített, Istennek odaszánt időben! Figyeljük és kövessük a televízióban, rádióban, vagy interneten közvetített református istentiszteleteket, igemagyarázatokat! A www.reformata.sk oldal folyamatosan közöl majd igemagyarázatot írásban, vagy video formájában. A Pátria Rádió minden vasárnap 11:00 órai kezdettel református istentiszteletet sugároz felvételről, amelybe ugyancsak kapcsolódhatunk. A királyhelmeci gyülekezet internetes felületein is igyekszünk igei útmutatást adni, de idősebb testvéreink felé nyomtatott formában is eljuttatjuk ezeket.