Kiralyhelmec1 Kiralyhelmec2 Kiralyhelmec3 Kiralyhelmec4 Kiralyhelmec5

Isten eljövendő országa tökéletes, ahogyan az Ő láthatatlan egyháza is, azonban a látható, földi egyháza hordoz magán sebeket, sérüléseket, olykor még töréseket is, és bizony e látható egyház épületei, templomai is megrongálódnak, fényüket vesztik, és hol kisebb, hol nagyobb felújításra, karbantartásra szorulnak. Ezt éljük folyamatosan a királyhelmeci református gyülekezetben is, hiszen őseink hagyatékával igyekszünk jól sáfárkodni és lehetőségeinkhez mérten, valamint támogatóinknak köszönhetően azokat igyekszünk javítani, felújítani. Így van ez templomunkkal is, amely egyházmegyénk egyik legnagyobb temploma. A templomba járó híveknek egyre inkább feltűnhetett, hogy a tetőzet felújításra szorul. A bádoglemezek rozsdásodni kezdtek, a másfél évtizedes festék több helyen lepattogott és ennél nagyobb gondot jelentett, hogy a templomunk néhány helyen be is ázott, ami ugyancsak a tető rossz állapotából adódott.

Szükséges volt a javítás, a festés mind a templomhajó tetőzetén, mind pedig a tornyon. A toronytető esetében már korábban felmerült, hogy időszerű lenne a toronydíszt, a református jelképként is használt csillagot kicserélni, mivel az nem csupán megcsúnyult, hanem a szélkakasként funkcionáló zászlódísz évekkel ezelőtt le is tört. A magyarországi Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásának köszönhetően hozzákezdhettünk a tetőzet javításának, az ereszcsatornák kicserélésének, valamint a toronydísz lecserélésének. A tetőfestési, javítási munkálatokat a Stavrekon cég, illetve Béres Anton mérnök végezte. A tél beállta előtt már nem tudták befejezni a munkát maradéktalanul, ezért a teljes tetőfelújítás, a csatornák cseréjét is beleértve csupán 2022 nyarára készült el. Bizonyos, hogy e nagymértékű munkát saját forrásból csak nagy nehézségek árán tudtuk volna elvégezni, ezért különösen is hálásak vagyunk magyarországi Bethlen Gábor Alap támogatásának. A templomunk kívülről megújult, amiért egyedül Istené legyen a dicsőség, és ugyancsak hozzá, a mindenek adójához kell fordulnunk imádságban, hogy a templombelső is megújulhasson, hogy az ehhez szükséges emberi és anyagi erőforrások a nagy nehézségek ellenére is előálljanak. Hisszük, hogy ahogyan eddig megsegítette az Úr közösségünket, ezt követően is ennek a megtapasztalói és ennek a részesei lehetünk.