Kiralyhelmec1 Kiralyhelmec2 Kiralyhelmec3 Kiralyhelmec4 Kiralyhelmec5
Egyházközségünk állandó alkalmai mellett szeretünk rendkívüli alkalmakat is meghirdetni, amelyek által olyanok felé is szeretnénk szolgálni, akik nem kapcsolódnak szorosan a gyülekezethez. Ezt a járvánnyal terhelt hónapok után különösen is fontosnak gondoljuk, hiszen látható, hogy a korlátozások miatt a korábban pezsgő gyülekezeti, egyházi élet is alábbhagyott. Terveink az „újrakezdéshez” voltak és mivel szükségét látjuk, továbbra is vannak. Örvendetes, hogy ezen terveink egy-egy alkalmához támogatókat is találtunk. A NUP-KP-2-2021/3 szám alatt kiírt pályázat útján sikerült a magyarországi Bethlen Gábor Alap 300 000,- forintos támogatását elnyerni, amelyből több korosztályra és rétegcsoportra gondolva tudtuk megvalósítani alkalmainkat. E pályázati forrás segítette az adventi játszóház megvalósítását, amiből a járvány miatt ezúttal csupán a gyülekezet Édenkert Óvodájába járó gyerekek részesülhettek. Viszont a vasárnapi iskola foglalkozásai mindenki előtt nyitottak, amihez ugyancsak hozzájárult az alapítvány az említett támogatás révén. A szülők iskolája egyik előadójának, Uzsalyné dr. Pécsi Rita neveléskutató tiszteletdíját is e forrásból fedeztük, amely előadásra 2022. június 2-án került sor. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma diákjainak és tanárainak előadását és szolgálatát ugyancsak e támogatásnak köszönhetően téríthettük és láthattuk vendégül az éhes kollégista diákokat. 
Bizonyos, hogy az BGA támogatása nélkül bizonyos programokat szerényebben, míg másokat talán egyáltalán nem valósítottunk volna meg. Így e helyről is köszönet illeti a támogató Bethlen Gábor Alapkezelőt.